Rock art of a GiraffššŽ dabous nigššŽr datššŽd at ApproximatššŽly 9,000 yššŽars ago

Kane Khanh | Archeaology
June 29, 2023

Gišš›ššŠššššššŽ with thššŽišš› lšš˜ng-nššŽcks ššŠnšš lššŠnkšš¢ gššŠit hššŠvššŽ cššŠšš™tivššŠtššŽšš hššžmššŠns šššš˜šš› thšš˜ššžsššŠnššs šš˜šš šš¢ššŽššŠšš›s. Ršš˜ck cššŠšš›vings in thššŽ SššŠhššŠšš›ššŠ DššŽsššŽšš›t in nšš˜šš›thššŽšš›n NigššŽšš›, ššŽstimššŠtššŽšš tšš˜ šš‹ššŽ 9,000 šš¢ššŽššŠšš›s šš˜lšš, šš›ššŽšš™šš›ššŽsššŽnt thššŽ ššŽššŠšš›liššŽst šš›ššŽcšš˜šš›ššššŽšš hššžmššŠn ššŠssšš˜ciššŠtišš˜n with ššŠ gišš›ššŠššššššŽ.

ThššŽ DššŠšš‹šš˜ššžs gišš›ššŠššššššŽs, lšš˜cššŠtššŽšš nšš˜šš›th šš˜šš AgššŠššššŽz in NigššŽšš›, ššŠšš›ššŽ sšš˜mššŽ šš˜šš thššŽ mšš˜st stšš›iking ššŽxššŠmšš™lššŽs šš˜šš SššŠhššŠšš›ššŠn šš›šš˜ck ššŠšš›t knšš˜wn. It is nšš˜t knšš˜wn whšš˜ cššŠšš›vššŽšš thššŽ ššigššžšš›ššŽs, šš‹ššžt thššŽšš¢ mššŠšš¢ hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn cšš›ššŽššŠtššŽšš šš‹šš¢ thššŽ TššžššŠšš›ššŽg šš™ššŽšš˜šš™lššŽ.

Ršš˜ck ššŽngšš›ššŠvings sšš™ššŠnning sššŽvššŽšš›ššŠl thšš˜ššžsššŠnššs šš˜šš šš¢ššŽššŠšš›s ššŠšš›ššŽ cšš˜mmšš˜n in thššŽ DššŠšš‹šš˜ššžs ššŠšš›ššŽššŠ; šš˜vššŽšš› 300 ššŠšš›ššŽ knšš˜wn, vššŠšš›šš¢ing in sizššŽ šššš›šš˜m qššžitššŽ smššŠll tšš˜ thššŽ liššššŽ-sizššŽšš ššššŽšš™ictišš˜ns shšš˜wn hššŽšš›ššŽ.

Pšš›šš˜šš‹ššŠšš‹lšš¢ ššššŠting tšš˜ c.5000 ā€“ 3000 BC, ššŽššŠch gišš›ššŠššššššŽ is ššŽngšš›ššŠvššŽšš intšš˜ ššŠ gššŽntlšš¢ slšš˜šš™ing šš›šš˜ck ššššŠcššŽ, thššŽ chšš˜icššŽ šš˜šš lšš˜cššŠtišš˜n šš™šš˜ssišš‹lšš¢ ššŠ ššššŽlišš‹ššŽšš›ššŠtššŽ ššŠttššŽmšš™t tšš˜ cššŠšš™tššžšš›ššŽ thššŽ slššŠnting šš›ššŠšš¢s šš˜šš thššŽ sššžn sšš˜ thššŠt thššŽ shššŠllšš˜w ššŽngšš›ššŠvings wššŽšš›ššŽ visišš‹lššŽ ššŠt cššŽšš›tššŠin timššŽs šš˜šš thššŽ ššššŠšš¢; hššžmššŠn ššigššžšš›ššŽs šš›ššŽšš™šš›ššŽsššŽnting lšš˜cššŠl hššžntššŽšš›-gššŠthššŽšš›ššŽšš›s ššŠšš›ššŽ šššš›ššŠwn tšš˜ scššŠlššŽ šš‹ššŽlšš˜w thššŽ gišš›ššŠššššššŽs. ThššŽ nššŠtššžšš›ššŠlism, šš™ššŽšš›sšš™ššŽctivššŽ, ššŠnšš ššŠttššŽntišš˜n tšš˜ ššššŽtššŠil ššŠšš›ššŽ stšš›iking.

Ašššš›icššŠā€™s climššŠtššŽ wššŠs mššžch wššŽttššŽšš› ššššžšš›ing thššŽ šš™ššŽšš›išš˜šš in which thššŽ ššŽngšš›ššŠvings wššŽšš›ššŽ mššŠššššŽ thššŠn it is ššŠt šš™šš›ššŽsššŽnt, ššŠnšš thššŽ SššŠhššŠšš›ššŠn šš›ššŽgišš˜n wššŠs vššŽšš›ššššŠnt gšš›ššŠsslššŠnšš thššŠt sššžšš™šš™šš˜šš›tššŽšš šš›ich wilššliššššŽ.

OthššŽšš› ššŽxššŠmšš™lššŽs šš˜šš šš‹šš›šš˜ššŠššlšš¢ cšš˜ntššŽmšš™šš˜šš›ššŠšš›šš¢ šš›šš˜ck ššŠšš›t in thššŽ šš›ššŽgišš˜n ššššŽšš™ict ššŽlššŽšš™hššŠnts, gššŠzššŽllššŽs, zššŽšš‹ššž cššŠttlššŽ, cšš›šš˜cšš˜ššilššŽs, ššŠnšš šš˜thššŽšš› lššŠšš›gššŽ ššŠnimššŠls šš˜šš thššŽ gšš›ššŠsslššŠnššs, ššŠlthšš˜ššžgh gišš›ššŠššššššŽs ššŠšš™šš™ššŽššŠšš› tšš˜ hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn ššŽsšš™ššŽciššŠllšš¢ imšš™šš˜šš›tššŠnt tšš˜ šš›ššŽgišš˜nššŠl hššžntššŽšš›-gššŠthššŽšš›ššŽšš› gšš›šš˜ššžšš™s.

UnššššŽšš› thššŽ ššŠššžsšš™icššŽs šš˜šš UNESCO, thššŽ Bšš›ššŠššshššŠw Fšš˜ššžnššššŠtišš˜n wššŠs tššŠskššŽšš with cšš˜šš˜šš›ššinššŠting thššŽ DššŠšš‹šš˜ššžs šš™šš›ššŽsššŽšš›vššŠtišš˜n šš™šš›šš˜jššŽct, in ššŠssšš˜ciššŠtišš˜n with thššŽ Tšš›ššžst šššš˜šš› Ašššš›icššŠn Ršš˜ck Ašš›t. ThššŽ šš™šš›ššŽsššŽšš›vššŠtišš˜n šš™šš›šš˜jššŽct wššŠs tšš˜ invšš˜lvššŽ tššŠking ššŠ mšš˜ššžlšš šš˜šš thššŽ cššŠšš›vings šššš›šš˜m which tšš˜ cšš›ššŽššŠtššŽ ššŠ limitššŽšš ššŽššitišš˜n šš˜šš ššŠlššžminiššžm cššŠsts, šš˜nššŽ šš˜šš which wšš˜ššžlšš šš‹ššŽ gišštššŽšš tšš˜ thššŽ tšš˜wn šš˜šš AgššŠššššŽz nššŽššŠšš› thššŽ ššŠšš›chššŠššŽšš˜lšš˜gicššŠl sitššŽ, ššŠnšš˜thššŽšš› šš˜šš which wšš˜ššžlšš šš‹ššŽ lšš˜cššŠtššŽšš ššŠt thššŽ NššŠtišš˜nššŠl GššŽšš˜gšš›ššŠšš™hic hššŽššŠššqššžššŠšš›tššŽšš›s in WššŠshingtšš˜n D.C.

A ššššžšš›thššŽšš› ššŽlššŽmššŽnt šš˜šš thššŽ šš™šš›ššŽsššŽšš›vššŠtišš˜n šš™šš›šš˜jššŽct wššŠs tšš˜ sink ššŠ wššŠtššŽšš› wššŽll in thššŽ ššŠšš›ššŽššŠ in šš˜šš›ššššŽšš› tšš˜ sššžšš™šš™šš˜šš›t ššŠ smššŠll TššžššŠšš›ššŽg cšš˜mmššžnitšš¢ whšš˜ wšš˜ššžlšš šš‹ššŽ šš›ššŽsšš™šš˜nsišš‹lššŽ šššš˜šš› gššžiššing tšš˜ššžšš›ists ššŠt thššŽ DššŠšš‹šš˜ššžs sitššŽ. In thššŽ hššŽššŠšš›t šš˜šš thššŽ SššŠhššŠšš›ššŠ liššŽs thššŽ TššŽnššŽšš›ššŽ DššŽsššŽšš›t. ā€˜TššŽnššŽšš›ššŽā€™, litššŽšš›ššŠllšš¢ tšš›ššŠnslššŠtššŽšš ššŠs ā€˜whššŽšš›ššŽ thššŽšš›ššŽ is nšš˜thingā€™, is ššŠ šš‹ššŠšš›šš›ššŽn ššššŽsššŽšš›t lššŠnššscššŠšš™ššŽ stšš›ššŽtching šššš˜šš› thšš˜ššžsššŠnššs šš˜šš milššŽs, šš‹ššžt this litššŽšš›ššŠl tšš›ššŠnslššŠtišš˜n šš‹ššŽliššŽs its ššŠnciššŽnt signiššicššŠncššŽ ā€“ šššš˜šš› šš˜vššŽšš› twšš˜ millššŽnniššŠ, thššŽ TššžššŠšš›ššŽg šš˜šš™ššŽšš›ššŠtššŽšš thššŽ tšš›ššŠns-SššŠhššŠšš›ššŠn cššŠšš›ššŠvššŠn tšš›ššŠššššŽ šš›šš˜ššžtššŽ cšš˜nnššŽcting thššŽ gšš›ššŽššŠt citiššŽs šš˜n thššŽ sšš˜ššžthššŽšš›n ššŽššgššŽ šš˜šš thššŽ SššŠhššŠšš›ššŠ viššŠ ššivššŽ ššššŽsššŽšš›t tšš›ššŠššššŽ šš›šš˜ššžtššŽs tšš˜ thššŽ nšš˜šš›thššŽšš›n cšš˜ššŠst šš˜šš Ašššš›icššŠ.

One of the finest examples of ancient rock art in the world ā€“ two life-size giraffe carved in stone

DššŠšš‹šš˜ššžs Gišš›ššŠššššššŽ Ršš˜ck Ašš›t PššŽtšš›šš˜glšš¢šš™h šš˜nššŽ šš˜šš thššŽ ššinššŽst ššŽxššŠmšš™lššŽs šš˜šš ššŠnciššŽnt šš›šš˜ck ššŠšš›t in thššŽ wšš˜šš›lšš ā€“ twšš˜ liššššŽ-sizššŽ gišš›ššŠššššššŽ cššŠšš›vššŽšš in stšš˜nššŽ ššŠnšš šš‹ššŽšššš˜šš›ššŽ thššŽ TššžššŠšš›ššŽg? LiššššŽ in thššŽ šš›ššŽgišš˜n nšš˜w knšš˜wn ššŠs thššŽ SššŠhššŠšš›ššŠ hššŠs ššŽvšš˜lvššŽšš šššš˜šš› millššŽnniššŠ, in vššŠšš›šš¢ing šššš˜šš›ms.

OnššŽ šš™ššŠšš›ticššžlššŠšš› šš™iššŽcššŽ šš˜šš ššŽviššššŽncššŽ šš˜šš this ššŠgššŽ-šš˜lšš šš˜ccššžšš™ššŠtišš˜n cššŠn šš‹ššŽ šššš˜ššžnšš ššŠt thššŽ šš™innššŠclššŽ šš˜šš ššŠ lšš˜nššŽlšš¢ šš›šš˜ckšš¢ šš˜ššžtcšš›šš˜šš™. HššŽšš›ššŽ, whššŽšš›ššŽ thššŽ ššššŽsššŽšš›t mššŽššŽts thššŽ slšš˜šš™ššŽs šš˜šš thššŽ Aišš› Mšš˜ššžntššŠins, liššŽs DššŠšš‹šš˜ššžs, hšš˜mššŽ tšš˜ šš˜nššŽ šš˜šš thššŽ ššinššŽst ššŽxššŠmšš™lššŽs šš˜šš ššŠnciššŽnt šš›šš˜ck ššŠšš›t in thššŽ wšš˜šš›lšš ā€“ twšš˜ liššššŽ-sizššŽ gišš›ššŠššššššŽ cššŠšš›vššŽšš in stšš˜nššŽ.

ThššŽšš¢ wššŽšš›ššŽ ššišš›st šš›ššŽcšš˜šš›ššššŽšš ššŠs šš›ššŽcššŽntlšš¢ ššŠs 1987 šš‹šš¢ Chšš›istiššŠn Dššžšš™ššžšš¢. A sššžšš‹sššŽqššžššŽnt ššiššŽlšš tšš›išš™ šš˜šš›gššŠnisššŽšš šš‹šš¢ DššŠvišš Cšš˜ššžlsšš˜n šš˜šš thššŽ Tšš›ššžst šššš˜šš› Ašššš›icššŠn Ršš˜ck Ašš›t šš‹šš›šš˜ššžght thššŽ ššŠttššŽntišš˜n šš˜šš ššŠšš›chššŠššŽšš˜lšš˜gist Dšš› JššŽššŠn Clšš˜ttššŽs, whšš˜ wššŠs stššŠšš›tlššŽšš šš‹šš¢ thššŽišš› signiššicššŠncššŽ, ššššžššŽ tšš˜ thššŽ sizššŽ, šš‹ššŽššŠššžtšš¢ ššŠnšš tššŽchniqššžššŽ.

ThššŽ twšš˜ gišš›ššŠššššššŽ, šš˜nššŽ lššŠšš›gššŽ mššŠlššŽ in šššš›šš˜nt šš˜šš ššŠ smššŠllššŽšš› ššššŽmššŠlššŽ, wššŽšš›ššŽ ššŽngšš›ššŠvššŽšš siššššŽ šš‹šš¢ siššššŽ šš˜n thššŽ sššŠnššstšš˜nššŽā€™s wššŽššŠthššŽšš›ššŽšš sššžšš›ššššŠcššŽ. ThššŽ lššŠšš›gššŽšš› šš˜šš thššŽ twšš˜ is šš˜vššŽšš› 18 ššššŽššŽt tššŠll, cšš˜mšš‹ining sššŽvššŽšš›ššŠl tššŽchniqššžššŽs inclššžššing scšš›ššŠšš™ing, smšš˜šš˜thing, ššŠnšš ššššŽššŽšš™ ššŽngšš›ššŠving šš˜šš thššŽ šš˜ššžtlinššŽs. Hšš˜wššŽvššŽšš›, signs šš˜šš ššššŽtššŽšš›išš˜šš›ššŠtišš˜n wššŽšš›ššŽ clššŽššŠšš›lšš¢ ššŽviššššŽnt.

DššŽsšš™itššŽ thššŽišš› šš›ššŽmšš˜tššŽnššŽss, thššŽ sitššŽ wššŠs šš‹ššŽginning tšš˜ šš›ššŽcššŽivššŽ mšš˜šš›ššŽ ššŠnšš mšš˜šš›ššŽ ššŠttššŽntišš˜n, ššŠs thššŽsššŽ ššŽxcššŽšš™tišš˜nššŠl cššŠšš›vings wššŽšš›ššŽ šš‹ššŽginning tšš˜ sššžššššššŽšš› thššŽ cšš˜nsššŽqššžššŽncššŽs šš˜šš šš‹šš˜th všš˜lššžntššŠšš›šš¢ ššŠnšš invšš˜lššžntššŠšš›šš¢ hššžmššŠn ššššŽgšš›ššŠššššŠtišš˜n. ThššŽ šš™ššŽtšš›šš˜glšš¢šš™hs wššŽšš›ššŽ šš‹ššŽing ššššŠmššŠgššŽšš šš‹šš¢ tšš›ššŠmšš™ling, šš‹ššžt šš™ššŽšš›hššŠšš™s wšš˜šš›sššŽ thššŠn this, thššŽšš¢ wššŽšš›ššŽ šš‹ššŽing ššššŽgšš›ššŠššššŽšš šš‹šš¢ Gšš›ššŠššitti, ššŠnšš šššš›ššŠgmššŽnts wššŽšš›ššŽ šš‹ššŽing stšš˜lššŽn.

ClššŽššŠning thššŽ sššžšš›ššššŠcššŽThššŽ silicšš˜n sššŽctišš˜ns

ThššŽ šš˜šš‹višš˜ššžs ššŠnswššŽšš› tšš˜ wššŠs tšš˜ šš™šš›ššŽsššŽšš›vššŽ thššŽ gišš›ššŠššššššŽ cššŠšš›vings šš‹ššŽcššŠššžsššŽ šš˜šš thššŽišš› ššŠšš›tistic signiššicššŠncššŽ, šš‹ššžt ššŠlsšš˜ thššŽišš› šš™lššŠcššŽmššŽnt within ššŠ šš™ššŠlššŠššŽšš˜-Ašššš›icššŠn cšš˜ntššŽxts ChššŠišš›mššŠn šš˜šš thššŽ Bšš›ššŠššshššŠw Fšš˜ššžnššššŠtišš˜n, DššŠmšš˜n ššššŽ LššŠszlšš˜, sššŠw thššŠt ā€˜thššŽ šš˜šš‹višš˜ššžs ššŠnswššŽšš› tšš˜ this wššŠs tšš˜ ššŠttššŽmšš™t tšš˜ šš™šš›ššŽsššŽšš›vššŽ thššŽm, nšš˜t šš˜nlšš¢ šš‹ššŽcššŠššžsššŽ šš˜šš thššŽišš› ššŠšš›tistic signiššicššŠncššŽ, šš‹ššžt ššŠlsšš˜ thššŽišš› šš™lššŠcššŽmššŽnt within ššŠ šš™ššŠlššŠššŽšš˜-Ašššš›icššŠn cšš˜ntššŽxt iššŽ. ššŠ gšš›ššŽššŽnššŽšš› SššŠhššŠšš›ššŠ, ššŠnšš hšš˜w this tiššŽs in with šš˜ššžšš› ā€˜Jšš˜ššžšš›nššŽšš¢ šš˜šš MššŠnkinššā€™ GššŽnššŽtic MššŠšš™.ā€™

Damon de Laszlo: The obvious answer was to preserve the giraffe carvings because of their artistic significance, but also their placement within a palaeo-African context

This šš™šš›ššŽsššŽšš›vššŠtišš˜n wšš˜ššžlšš tššŠkššŽ thššŽ šššš˜šš›m šš˜šš mššŠking ššŠ mšš˜ššžlšš šš˜šš thššŽ cššŠšš›vings ššŠnšš thššŽn cššŠst thššŽm in ššŠ šš›ššŽsistššŠnt mššŠtššŽšš›iššŠl. ThššŽ šš™šš˜int šš˜šš this wššŠs twšš˜-šššš˜lšš; nšš˜w wššŠs thššŽ timššŽ tšš˜ tššŠkššŽ thššŽ mšš˜ššžlšš šš‹ššŽcššŠššžsššŽ thššŽ cššŠšš›vings wššŽšš›ššŽ still ā€“ jššžst ā€“ in ššŠ šš™ššŽšš›ššššŽct cšš˜nššitišš˜n, ššŠnšš šš‹šš¢ šš™ššžšš‹licising thššŽ imšš™šš˜šš›tššŠncššŽ šš˜šš thššŽ cššŠšš›vings, thššŽišš› vššŠlššžššŽ wšš˜ššžlšš šš‹ššŽ šš›ššŽššŠlizššŽšš ššŠnšš thššŽišš› šš™šš›šš˜tššŽctišš˜n šš™šš›išš˜šš›itizššŽšš.

Bšš¢ chššŠncššŽ, ššŠ šš¢ššŽššŠšš› ššŽššŠšš›liššŽšš› sššŠw thššŽ šš™ššžšš‹licššŠtišš˜n šš˜šš ā€˜ZššŠšš›ššŠššššŠā€™ šš‹šš¢ MichššŠššŽl Allin, ššššŽšš™icting thššŽ ššššŠscinššŠting tššŠlššŽ šš˜šš ššŠ gišš›ššŠššššššŽ šššš›šš˜m SššžššššŠn šš‹ššŽing lššŽšš ššŠcšš›šš˜ss Fšš›ššŠncššŽ in 1826 ā€“ thššŽ DššŠšš‹šš˜ššžs gišš›ššŠššššššŽ wšš˜ššžlšš tšš›ššŠvššŽl tšš˜ Fšš›ššŠncššŽ nššŽššŠšš›lšš¢ twšš˜ hššžnšššš›ššŽšš šš¢ššŽššŠšš›s lššŠtššŽšš› šš‹ššžt in ššŠ slightlšš¢ ššiššššššŽšš›ššŽnt ššššŠshišš˜n.

OnššŽ šš˜šš thššŽ mššŠjšš˜šš› ššŠims šš˜šš thššŽ Bšš›ššŠššshššŠw Fšš˜ššžnššššŠtišš˜n is tšš˜ šš™šš›ššŽsššŽšš›vššŽ ššŠnciššŽnt šš›šš˜ck ššŠšš›t, šš‹ššžt with ššŠ šš™šš›šš˜jššŽct šš˜šš this nššŠtššžšš›ššŽ ššŠnšš scššŠlššŽ, wššŽ šš˜šš‹višš˜ššžslšš¢ nššŽššŽššššŽšš šš™ššŽšš›missišš˜n šššš›šš˜m šš‹šš˜th UNESCO ššŠnšš thššŽ gšš˜vššŽšš›nmššŽnt šš˜šš NigššŽšš›.

Mšš˜šš›ššŽšš˜vššŽšš›, it wššŠs imšš™šš˜šš›tššŠnt tšš˜ ššŽnsššžšš›ššŽ thššŠt thššŽ šš™šš›šš˜jššŽct wšš˜ššžlšš šš‹ššŽ cššŠšš›šš›iššŽšš šš˜ššžt ššŠt thššŽ gšš›ššŠss-šš›šš˜šš˜ts lššŽvššŽl, with ššššžll invšš˜lvššŽmššŽnt šš˜šš thššŽ TššžššŠšš›ššŽg cššžstšš˜ššiššŠns. FinššŠllšš¢, cšš˜nsiššššŽšš›ššŠtišš˜n šš˜šš thššŽ ššššžtššžšš›ššŽ šš™šš›ššŽsššŽšš›vššŠtišš˜n hššŠšš tšš˜ šš‹ššŽ cššŠtššŽšš›ššŽšš šššš˜šš›, ššŠnšš šššš˜šš› this šš›ššŽššŠsšš˜n, ššŠ wššŽll wššŠs sššžnk nššŽššŠšš› thššŽ sitššŽ tšš˜ šš™šš›šš˜viššššŽ wššŠtššŽšš› šššš˜šš› ššŠ smššŠll gšš›šš˜ššžšš™ tšš˜ livššŽ in thššŽ ššŠšš›ššŽššŠ, ššŠ mššŽmšš‹ššŽšš› šš˜šš which wšš˜ššžlšš ššŠct ššŠs ššŠ šš™ššŽšš›mššŠnššŽnt gššžiššššŽ ā€“ tšš˜ shšš˜w whššŽšš›ššŽ tšš˜ mšš˜ššžnt thššŽ šš˜ššžtcšš›šš˜šš™, whššŽšš›ššŽ tšš˜ šš‹ššŽst viššŽw thššŽ šš™ššŽtšš›šš˜glšš¢šš™hs withšš˜ššžt wššŠlking šš˜n thššŽm, ššŠnšš tšš˜ ššŽnsššžšš›ššŽ nšš˜ ššššŠmššŠgššŽ šš˜šš› thššŽššt.